Počet záznamů: 1  

E-government v České republice

  1. Mates, Pavel, 1947- E-government v České republice : právní a technologické aspekty / Pavel Mates, Vladimír Smejkal. -- 2., podstatně přeprac. a rozš. vyd. -- Praha : Leges, 2012. -- (Teoretik). -- Anglické resumé. -- Tato kniha vychází z právního a věcného stavu k 1.11.2012--Údaj z rubu tit. s. -- Anotace: Kniha se zabývá všemi existujícími právními a technologickými aspekty informačních systémů veřejné správy a dalšími složkami e-governmentu. Definuje základní pojmy z oblasti e-governmentu a informačních systémů, se zvláštním důrazem na informační systémy veřejné správy. Popsána je problematika zcela nová - základní registry. Samostatně je zpracována problematika e-justice jako jednoho ze základních kamenů e-governmentu. Vzhledem k podílu autorů na příslušných předpisech jsou podrobně rozebrány právní předpisy o elektronickém podpisu a o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (o datových schránkách), jakož i technologické aspekty těchto nástrojů. Velkou pozornost věnují autoři otázkám elektronických dokumentů včetně možností jejich autentizace prostřednictvím elektronického podpisu, elektronické značky a časového razítka. Popsán je dynamický biometrický podpis, podrobně diskutováno je dokazování v prostředí elektronických dokumentů. Závěrečná část knihy se zabývá bezpečností informačních systémů veřejné správy včetně jejich právní ochrany a návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti. Součástí podrobného výkladu je i aktuální judikatura. -- ISBN : 978-80-87576-36-6 brož. Smejkal, Vladimír, 1955-. *2Teoretik0 e-government * informační systém * elektronický podpis * elektronický dokument * elektronická pošta * ochrana dat * Česká republika

Počet záznamů: 1