Počet záznamů: 1  

Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod

  1. Ondřejek, Pavel, 1982- Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod / Pavel Ondřejek. -- Praha : Leges, 2012. -- (Teoretik). -- Anglické resumé. -- Pod názvem: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. -- Anotace: Cílem publikace je popsat a rozvinout teorii principu proporcionality při rozhodování o mezích základních práv. Tento princip je zkoumán jak z hlediska historických zdrojů, tak zejména z hlediska doktrinárních názorů a soudní praxe po druhé světové válce. Autor vnímá princip proporcionality jako neutrální princip ústavního práva a při jeho aplikaci argumentuje ve prospěch rozdílné míry intenzity soudního přezkumu ústavnosti. -- ISBN : 978-80-87576-31-1 brož. Univerzita Karlova. Právnická fakulta. *2Teoretik0 práva jednotlivce * lidská práva * interpretace práva * metodologie práva * ochrana práv a svobod * ústavní právo * Německo * Česká republika

Počet záznamů: 1