Počet záznamů: 1  

Panství a spása

  1. Assmann, Jan, 1938- Panství a spása : politická theologie ve starověkém Egyptě, Izraeli a Evropě / Jan Assmann ; přeložil O. Vochoč. -- 1. vyd. -- Praha : OIKOYMENH, 2012. -- (Oikúmené. sv. 161). -- Přeloženo z němčiny. -- Anotace: Autor zde shrnuje výtěžky svých studií ke staroegyptským, staro­izraelským a evropským představám o politickém řádu. Soustřeďuje se přitom na proměnlivé vztahy mezi politickým společenstvím a náboženskými soustavami, přičemž rozlišuje dva aspekty politické theologie. První se týká theologických implikací politických pojmů a představ, druhý politických implikací, theologických pojmů a koncepcí. Autor zdůrazňuje, že často vyzdvihovaný proces sekularizace theologických pojmů má i svůj protějšek a že některé centrální theologické pojmy jsou theologizovanými pojmy politickými. Po podrobné a bohatě členěné analýze egyptských a izraelských náboženských a politických soustav a jejich vzájemných vztahů je v závěru věnována rozsáhlá studie postavě Mojžíše. -- ISBN : 978-80-7298-432-9 váz. Vochoč, Otakar, 1933-. *2Oikúmené0 teologie * politický režim * Egypt * Izrael * Evropa * náboženství * politická ideologie * mytologie

Počet záznamů: 1