Počet záznamů: 1  

Lucemburkové

  1. Lucemburkové Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy / František Šmahel, Lenka Bobková eds. ; ve spolupráci s Pavlínou Maškovou a Robertem Novotným. -- Vyd. 1. -- Praha : NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2012. -- Obsah: 1. První Lucemburkové na českém trůně (1310-1378)--2. Královská vláda, prezentace majestátu a rozkvět kultury--3. Třetí generace Lucemburků na českém trůně (1378-1437). -- Anglické resumé. -- Rozložená tit. s.. -- Seznam vyobrazení. -- Chronologický přehled. -- Rodokmen Lucemburků. -- Anotace: Syntetický pohled na vládu Lucemburků v českých zemích je součástí vícesvazkové ediční řady, jejíž základní podobu určilo monumentálně pojaté dílo "Přemyslovci". Zahrnuje úsek zhruba 130 let, během něhož se vystřídali na českém trůně čtyři panovníci: Jan, Karel IV., Václav IV. a Zikmund. Náležitá pozornost je v knize věnována i dalším příslušníkům rodu, zejména jeho moravské linii. Velký důraz autoři rovněž kladou na vzdělanost a umění, vázané bezprostředně na lucemburskou dynastii. -- ISBN : 978-80-7422-093-7 váz. Šmahel, František, 1934-. Bobková, Lenka 1947-. Mašková, Pavlína. Novotný, Robert, 1974- Lucemburkové (rod) * Čechy (země) * dějiny * kultura * 14. století * 15. století

Počet záznamů: 1