Počet záznamů: 1  

Soudní určení rodového a pokrevního původu

  1. Gerlich, Karel, 1905-1944 Soudní určení rodového a pokrevního původu : vznik a vývoj problému v literatuře, judikatuře a legislativě : vládní nařízení ze dne 7. května 1941, č. 180 Sb., kterým se vydávají některé předpisy o sporech o rodový nebo pokrevní původ, s komentářem, důvodovou zprávou a vzorci / napsal Karel Gerlich. -- V Praze : V. Linhart, 1941. -- (Typus). -- (Sbírka právních pojednání ; sv. 50.). -- ISBN : váz. Protektorát Čechy a Morava * občanskoprávní řízení * nacionální socialismus * eugenika * genetika * rasismus * rasová diskriminace * antisemitismus * rodinné právo * soukromé právo

Počet záznamů: 1