Počet záznamů: 1  

Azylové právo

  1. Balga, Jozef Azylové právo / Jozef Balga. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. -- Slovenský text, anglické resumé. -- Anotace: Teoretické a aplikačné problémy azylového práva, jednotlivé etapy vývoja azylu a azylového práva v súlade so spoločenskými, sociálnymi, ekonomickými a právnymi zmenami v dejinách ľudskej spoločnosti. Súčasný systém prameňov medzinárodného azylového práva a subjekty, ktoré realizujú a aplikujú azylové právo, stav a perspektívy vývoja azylovej politiky Európskej únie a európskeho azylového práva, azylové konanie v Slovenskej republike. Riešenie problémov súvisiacich s aplikáciou azylového práva štátnymi orgánmi a inštitúciami členských štátov Európskej únie. -- ISBN : 978-80-7380-384-1 brož. uprchlík * migrace ve Společenství * migrační politika Společenství * kontrola migrací * vstup cizinců * udělení občanství

Počet záznamů: 1