Počet záznamů: 1  

Energetická bezpečnost

  1. Souleimanov, Emil, 1978- Energetická bezpečnost / Emil Souleimanov a kolektiv. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. -- Část. anglický text, anglické resumé. -- Nad názvem: Metropolitní univerzita Praha. -- Anotace: Cílem publikace je osvětlit fenomén energetické bezpečnosti v současném světě, jehož význam implikuje bezpečnost exportu, importu, tranzitu zdrojů i politické aspekty, které obchod s neobnovitenými a čím dál víc deficitními zdroji energie nutně doprovází. Důraz je kladen na problematiku dvou klíčových surovin, ropy a zemního plynu, s přihlédnutím k energetické bezpečnosti EU a řady světových regionů významných z hlediska zkoumané problematiky - Perského zálivu, Kaspického moře, Latinské Ameriky i Oceánie. -- ISBN : 978-80-7380-331-5 brož. Metropolitní univerzita Praha energetická politika * ropa * zemní plyn * soběstačnost v zásobování energií * energetická bilance * těžební průmysl

Počet záznamů: 1