Počet záznamů: 1  

Trestní odpovědnost právnických osob

  1. Šámal, Pavel, 1953- Trestní odpovědnost právnických osob : komentář. -- Vyd. 1. -- V Praze : C. H. Beck, 2012. -- (Beckova edice komentované zákony). -- Další autoři: Jan Dědič, Tomáš Gřivna, František Púry, Jiří Říha. -- Anotace: 1. ledna 2012 nastala zásadní koncepční změna trestního práva: průlom do zásady individuální trestní odpovědnosti. Komentář zapracovává jak podklady zpracované při přípravě zákona, tak aktuální i dříve publikovanou judikaturu. Zvláštní pozornost je věnována otázkám, které zákon z důvodu své speciality k dalším trestním předpisům výslovně neřeší. -- ISBN : 978-80-7400-116-1 váz. *2Beckova edice komentované zákony0 komentář k zákonu * trestní odpovědnost * trestní právo * právnická osoba * zákon

Počet záznamů: 1