Počet záznamů: 1  

Posláním historik

  1. Čechurová, Jana, 1969- Posláním historik : pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám / Jana Čechurová, Pavel Andrš, Luboš Velek a kol. -- Vyd. 1. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2012. -- (České dějiny ; sv. 4). -- Anglické resumé. -- Obsahuje též: Výběrová bibliografie prací Roberta Kvačka za léta 2007-2011. -- Anotace: Robert Kvaček - výrazná osobnost historiografie moderních českých dějin, jako pedagog působil celoživotně na Filozofické fakultě UK, vychoval a ovlivnil celé generace historiků, pedagogů, novinářů, svou popularizační aktivitou oslovoval a oslovuje širokou veřejnost. Předkládaná kolektivní monografie zahrnuje řadu studií a vzpomínek, které se věnují přímo Kvačkově činnosti, jsou zde také vzpomínky jeho osobních přátel a spolupracovníků a více než třicet studií z moderních a soudobých dějin (období 1848-1990), kterými jeho někdejší žáci a příznivci chtějí vzdát poctu svému učiteli (dějiny diplomacie, politiky a politické kultury s řadou masarykian a slovacik, několik studií o vztahu krásné literatury, literátů a společenské reality, připomenutí osobností a institucí, jejichž osudy pomáhají skládat mozaiku českých moderních a soudobých dějin). -- ISBN : 978-80-7422-172-9 NLN ; váz.. -- 978-80-7308-419-6 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta ; váz. Andrš, Pavel, 1983-. Velek, Luboš, 1974-. *2České dějiny0 Kvaček, Robert (1932-) * historie * vědecký pracovník * životopis * Čechy (země) * Československo * dějiny * 19. století * 20. století

Počet záznamů: 1