Počet záznamů: 1  

Třetí strana trojúhelníku

  1. Vaněk, Miroslav, 1961- Třetí strana trojúhelníku : teorie a praxe orální historie / Miroslav Vaněk a Pavel Mücke. -- 1. vyd. -- Praha : Fakulta humanitních studií UK v Praze : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011. -- Část. anglický a slovenský text, anglické a španělské resumé. -- ISBN i čárový kód neplatné - duplicitní, Správné ISBN v publikaci není uvedeno. -- Anotace: Orální historie si jako výzkumná metoda v českém prostředí v uplynulých patnácti letech nalezla cestu k řadě badatelek a badatelů zabývajících se nedávnou minulostí a významným způsobem přispěla k obohacení bádání politických, sociálních a také kulturních dějin. Autoři se v této knize podávají teoretický a historiografický náhled na problematiku orální historie a zabývají se i současnými trendy v oblasti metodologie a metodiky vedení rozhovorů v jejich analýze a interpretaci. -- ISBN : 978-80-87398-22-7 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií ; v knize neuvedeno ; brož. ISBN (chybné) 978-80-87398-11-1. -- 978-80-7285-145-4 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; brož. Mücke, Pavel, 1978- soudobá historie * ústní dotaz * výzkum * pořizování dat * Česká republika * 1. desetiletí 21. století

Počet záznamů: 1