Počet záznamů: 1  

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení

  1. Přehled Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení / sestavil Petr Lavický. -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. -- Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012. -- (Přehledy judikatury ; sv. 83) (Judikatura). -- "Právní stav citované judikatury byl uzavřen ke dni 1.6.2011"--Rub tit. s. -- Anotace: Vyčerpávající přehled rozhodnutí a stanovisek týkajících se institutu bezdůvodného obohacení je sestaven tak, aby čtenáři poskytl ucelenou představu o rozhodovací činnosti soudů týkající se tohoto institutu. Přehled je tematicky rozdělen podle úpravy obsažené v občanském zákoníku a zákoníku práce, věnuje se plnění vyživovací povinnosti za jiného podle zákona o rodině a bezdůvodnému obohacení vzniklému v souvislosti se služebním poměrem příslušníků Policie ČR; obsahuje dále judikaturu týkající se otázek promlčení a procesních aspektům bezdůvodného obohacení. Členění publikace umožňuje čtenáři snadné nalezení potřebné judikatury; k tomuto účelu slouží i věcný rejstřík a rejstřík právních předpisů. -- ISBN : 978-80-7357-857-2 váz. Lavický, Petr, 1977-. *2Judikatura0 *2Přehledy judikatury0 nabytí vlastnictví * občanské právo * interpretace práva * soukromé právo * Česká republika

Počet záznamů: 1