Počet záznamů: 1  

Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem

  1. Valdhans, Jiří, 1979- Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem / Jiří Valdhaus. -- Vyd. 1. -- V Praze : C. H. Beck, 2012. -- (Beckova edice právní instituty). -- Anotace: Počet mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem neustále narůstá. Vznikne-li z takového vztahu spor, je nutné řešit řadu otázek, které se u vztahů bez mezinárodního prvku neobjevují. Cílem této monografie je komplexní shrnutí právních norem dopadajících na oblast mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem a jejich právní analýza. Stěžejní části jsou věnovány procesní a kolizní úpravě unijního původu (včetně relevantní judikatury SD EU), opomenuta nejsou ani pravidla obsažená v mezinárodních úmluvách nebo pravidla vnitrostátního původu. -- ISBN : 978-80-7400-412-4 brož. *2Beckova edice právní instituty0 závazková odpovědnost * náhrada škody * mezinárodní právo soukromé * mezinárodní úmluva * právo Evropské unie

Počet záznamů: 1