Počet záznamů: 1  

Úvod do studia politiky

  1. Novák, Miroslav, 1953- Úvod do studia politiky / Miroslav Novák et al. ; další autoři Lubomír Brokl ... [et al.]. -- Vyd. 1. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. -- (Studijní texty ; sv. 50). -- Anotace: Učebnice je rozdělena do čtyř částí. V první části je politika vykládána očima nejrůznějších disciplín - od politologie přes filosofii, psychologii, antropologii, právo, geografii a ekonomii až po historii. Obsahem druhé části jsou úvody do vybraných subdisciplín politické vědy, jako je komparativní politologie, teorie mezinárodních vztahů a správní věda. Ve třetí části jsou zpracovány úvody do kvantitativních a kvalitativních metod v politické vědě, včetně tzv. kvalitativní srovnávací analýzy. Čtvrtá část pojednává o některých velkých tématech politiky, jako jsou stranické a volební systémy, národy a nacionalismus nebo demokracie a nedemokratické režimy. -- ISBN : 978-80-7419-052-0 brož. Brokl, Lubomír, 1937-. *2Studijní texty0 politologie