Počet záznamů: 1  

Lidé meče, modlitby a práce

  1. Iwańczak, Wojciech, 1948- Lidé meče, modlitby a práce : tři stavy v českém středověkém myšlení / Wojciech Iwańczak ; [přeložila Marta Bečková]. -- Vyd. 1. -- Praha : Argo, 2011. -- (Každodenní život). -- Přeloženo z polštiny. -- Anotace: Polský historik zkoumá podobu učení o trojím lidu v českém prostředí 14. a 15. století, tedy v době, kdy již v západní Evropě poněkud ztrácelo na síle. Iwanczak zkoumá jak přebírání modelů, zrozených v 11.-12. století, tak jejich adaptaci na české podmínky,na sociálně diferenciovanou společnost, v níž již hrála významnou úlohu dynamicky se rozvíjející města, pro jejichž obyvatele nebylo v tripartitním uspořádání společnosti původně místo. Stejně detailním způsobem však zkoumá i husitskou ideologií ovlivněné první pokusy o popření učení o trojím lidu (Petr Chelčický) a prosazení "republikánského" vidění světa, v němž přestávalo platit dřívější hierarchické uspořádání. -- ISBN : 978-80-257-0434-9. Bečková-Ringesová, Marta, 1930-. *2Každodenní život0 společenská struktura * Čechy (země) * dějiny * 14. století * 15. století

Počet záznamů: 1