Počet záznamů: 1  

Jazyky a společenství v raně novověké Evropě

  1. Burke, Peter, 1937- Jazyky a společenství v raně novověké Evropě / Peter Burke ; [z anglického originálu ... přeložila Markéta Křížová]. -- Vyd. 1. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. -- (Knižnice Dějin a současnosti ; sv. 40). -- Chronologický přehled. -- Anotace: Autor se věnuje analýze sociálních a kulturních dějin jazyků, jimiž se v Evropě hovořilo nebo psalo v období mezi vynálezem knihtisku a francouzskou revolucí. Je přesvědčen, že z jazykového hlediska je dobu 1450-1789 třeba vnímat jako svébytný časový úsek. Jedním z hlavních témat knihy je vztah mezi jazykem a společenstvím (vymezeným regionálně, konfesionálně, v souvislosti se zaměstnáním nebo pohlavím, stejně jako příslušnosti k národu) a úloha jazyka v procesech vnímání druhých a formování vlastní identity. -- ISBN : 978-80-7422-069-2 brož. Křížová, Markéta, 1974-. *2Knižnice Dějin a současnosti0 jazyk * jazyková skupina * kulturní identita * Evropa * dějiny * 15. století * 16. století * 17. století * 18. století

Počet záznamů: 1