Počet záznamů: 1  

Visegrádská skupina a její vývoj v letech 1991-2004

  1. Lukášek, Libor, 1973- Visegrádská skupina a její vývoj v letech 1991-2004 / Libor Lukášek. -- Vyd. 1. -- Praha : Karolinum, 2011. -- Anglické resumé. -- Chronologický přehled. -- Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze. -- Obsahuje též: Na přiloženém CD jsou v plném textu dokumenty z let 1991-2004. -- Anotace: Autor si klade za cíl na základě primárních pramenů a dalších zdrojů popsat a zhodnotit vývoj Visegrádské skupiny na pozadí vnitropolitického vývoje členských zemí. Práce sumarizuje aktivity V4 především z hlediska praktické realizace zahraniční politiky, přináší ale také reflexi dosavadní spolupráce a alternativy budoucích aktivit V4 zejména ve strukturách EU, v oblasti energetické bezpečnosti, zahraničních zájmů regionu apod. Na přiloženém CD jsou dokumenty z let 1991-2004. -- ISBN : 978-80-246-1859-3 brož. Univerzita Karlova skupina Visegrád * rozšiřování Evropské unie * NATO * zahraniční politika * 90. léta 20. století * 1. desetiletí 21. století

Počet záznamů: 1