Počet záznamů: 1  

Levice v České republice a na Slovensku 1989-2009

  1. Bureš, Jan, 1975- Levice v České republice a na Slovensku 1989-2009 / Jan Bureš, Jakub Charvát, Petr Just a kolektiv. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. -- Anglické resumé. -- Autorský kolektiv: J. Bureš, P. Hirtlová, P. Hynčica, J. Charvát, P. Just, E. Kohák, M. Profant, M. Novák, V. Srb, P. Vyhnánek, V. Žúborová. -- Nad názvem: Metropolitní univerzita Praha. -- Anotace: Publikace poskytuje analýzu levice a levicové politiky v České republice a na Slovensku po roce 1989 v širším politickém i společenském kontextu a současně zasazuje vývoj české a slovenské levice do procesu politické a ekonomické transformace. Jako celek složený z jednotlivých případových studií umožňuje tato kolektivní monografie čtenáři provést komparativní analýzu vývoje české a slovenské levicové politické scény a nabízí dostatečný prostor pro zamyšlení nad tím, co mají česká a slovenská levice společného a v čem se liší. -- ISBN : 978-80-7380-294-3 brož. Charvát, Jakub, 1985-. Just, Petr, 1978-. Metropolitní univerzita Praha politická levice * Česká republika * Slovensko * 90. léta 20. století * 1. desetiletí 21. století * srovnávací studie