Počet záznamů: 1  

Nerovnosti ve vzdělání

  1. Basl, Josef, 1981- Nerovnosti ve vzdělání : od měření k řešení / spoluautoři Josef Basl ... [et al.] ; Petr Matějů, Jana Straková, Arnošt Veselý (eds.). -- Vyd. 1. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. -- (Studie ; sv. 63). -- Anotace: Kniha aktualizuje empirické poznatky z předchozí publikace autorského týmu "(Ne)rovné šance na vzdělání, vzdělanostní nerovnosti v České republice". Je zaměřena na témata, jako je vývoj nerovností v povinném vzdělávání, problematika víceletých gymnázií, nerovnosti při vstupu do terciárního vzdělávání, dopad struktury systému středního školství na formování vzdělanostních aspirací žáků. Nově se zde objevují analýzy zaměřené na nerovnosti v dalším vzdělávání, vzdělávání romských žáků a předčasné odchody ze vzdělávání. Hlavním cílem publikace je reflektovat současnou situaci v České republice z pohledu vzdělávací politiky a předložit alternativy řešení identifikovaných problémů. -- ISBN : 978-80-7419-032-2 brož. Matějů, Petr, 1950-2017. Straková, Jana, 1967-. Veselý, Arnošt, 1975-. *2Studie0 vzdělávání * školský systém * politika vzdělávání * Česká republika

Počet záznamů: 1