Počet záznamů: 1  

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice

  1. Válková, Monika Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice / [autorský kolektiv Monika Válková, Marie Kojesová, Iva Holmerová]. -- Vyd. 1. -- Praha : MPSV, 2010. -- 300 výt.. -- Nad názvem: Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Katedrou řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy. -- Anotace: Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice je otevřeným dokumentem, který mapuje současnou situaci v poskytování sociálně zdravotní péče o populaci 65 +. Dále analyzuje a navrhuje e alternativy systémových změn v oblasti dlouhodobé péče o populaci 65 + s výhledem do roku 2020. Populace 65 + bude v ČR stále narůstat, a proto je nutné učinit řadu systémových změn v sociálním a zdravotnickém systému s ohledem na dlouhodobou péči. Materiál vychází z doporučení České gerontologické a geriatrické společnosti a České alzheimerovské společnosti a z odborné expertízy katedry Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK. -- ISBN : 978-80-7421-021-1 brož. Kojesová, Marie. Holmerová, Iva, 1955- sociální péče * dlouhodobá prognóza * starý člověk * péče o seniory * Česká republika * 21. století

Počet záznamů: 1