Počet záznamů: 1  

Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů

  1. Strouhal, Jiří, 1980- Peněžní prostředky a cenné papíry v účetnictví podnikatelů / Jiří Strouhal. -- Vyd. 1. -- Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010. -- (Téma). -- Terminologický slovník. -- Právní stav publikace k 1.8.2010. -- Anotace: Publikace je zaměřena na zachycení finančního majetku v účetnictví podnikatelů. Je rozdělena do třech částí: první se věnuje oceňování aktiv v obecné rovině, ať již z pohledu českých pravidel, tak podle mezinárodních standardů IFRS; druhá část je zaměřena na účtování peněžních prostředků (hotovost, ceniny, peníze na účtu, krátkodobé vklady), jakož i bankovních úvěrů. Stěžejní třetí část se zaobírá účtováním a oceňováním cenných papírů, zejména pak akcií, dluhopisů, směnek a derivátových kontraktů. Pro úplnost je zde nastíněno nejen účtování investorů, ale i emitujících účetních jednotek, jakož i základní pravidla pro vykazování podle standardů IFRS. Celý text je vysvětlen na celé řadě praktických příkladů, na nichž je zároveň naznačen dopad jednotlivých transakcí na rozvahu společnosti. Součástí publikace je platné znění legislativy pro danou oblast a česko-anglický slovníček klíčových účetních pojmů. -- ISBN : 978-80-7357-557-1 váz. *2Téma0 cenné papíry * účetnictví * jednotný účetní systém * podnikatel * Česká republika

Počet záznamů: 1