Počet záznamů: 1  

Přehled judikatury ve věcech dokazování

  1. Přehled Přehled judikatury ve věcech dokazování / sestavila Petra Polišenská. -- Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. -- (Judikatura). -- Právní stav citované judikatury byl uzavřen ke dni 31.12.2009. -- Anotace: Přehled představuje rozhodnutí vztahující se k § 120 až 136 občanského soudního řádu. Jde rozsahem o malý počet ustanovení, jejichž význam je však z hlediska výsledku občanského soudního řízení zásadní. Soubor je sestaven převážně z rozhodnutí Nejvyššího soudu, přičemž každé rozhodnutí je zpracováno formou standardního judikátu, včetně právní věty a podstatné části odůvodnění, a měl by poskytnout ucelenou představu o rozhodovací praxi soudů v oblasti dokazování. Tematicky je Přehled rozdělen do čtyř kapitol. Jednotlivé kapitoly odpovídají členění podle zákona, tzn. dokazování, provádění důkazů, důkazní prostředky a hodnocení důkazů. Kapitoly jsou dále členěny podle jednotlivých ustanovení, jejichž názvy charakterizují problematiku v nich upravenou, např. důkazní povinnost, známe skutečnosti, způsob dokazování, práva účastníků při dokazování, druhy důkazů, svědci apod. Toto uspořádání je pro rychlé vyhledávání judikátů k danému užšímu tématu velmi praktické. Přehled je, jako již tradičně u publikací této řady, doplněn věcným a paragrafovým rejstříkem. Připojen je rovněž výňatek dotčených ustanovení o. s. ř. -- ISBN : 978-80-7357-553-3 brož. Polišenská, Petra. *2Judikatura0 důkaz * výslech svědka * interpretace práva * Česká republika

Počet záznamů: 1