Počet záznamů: 1  

Investiční strategie pro třetí tisíciletí

  1. Kohout, Pavel, 1967- Investiční strategie pro třetí tisíciletí / Pavel Kohout. -- 6., přeprac. vyd. -- Praha : Grada, 2010. -- (Finance) (Investice). -- Podnázvy na obálce: principy moderní teorie portfolia, chování různých typů investic, jak předpovídat výnosy cenných papírů, jak je možné vydělávat na inflaci, kdy má smysl aktivní investiční management, euro a finanční krize, varovné signály - jak poznat podvodníky, jak rozeznat bubliny na burzách. -- Anotace: Autor poskytuje čtenáři základní informace o investičním managementu, o moderní teorii portfolia, o chování akcií, dluhopisů, komodit a nemovitostí, o politicko-ekonomických souvislostech a o psychologii investování. Publikace vysvětluje principy moderní investiční teorie, přičemž nevyžaduje ze strany čtenáře znalost ekonomie nebo matematiky. Teoretické zásady jsou ilustrovány řadou příkladů a shrnuty ve formě konkrétních doporučení. -- ISBN : 978-80-247-3315-9 váz. *2Finance0 *2Investice0 investice * investiční politika * výhledová studie * finanční trh

Počet záznamů: 1