Počet záznamů: 1  

Obchodní zákoník a předpisy související 2010

  1. Obchodní Obchodní zákoník a předpisy související 2010 : insolvenční zákon, vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku, obchodní věstník, výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle OBČZ, občanský soudní řád (výňatky), zákon o insolvenčních správcích, vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení, vyhláška o odměně insolvenčního správce. -- 9. aktualiz. vyd. -- Olomouc : ANAG, 2010. -- (Právo). -- Obsahuje: Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník -- Zákon č. 99/163 Sb., občanský soudní řád (výňatky) -- Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení -- Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona -- Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce. -- ISBN : 978-80-7263-582-5 brož. *2Právo0 obchodní právo * solventnost * občanskoprávní řízení * obchodní rejstřík * legislativa * Česká republika

Počet záznamů: 1