Počet záznamů: 1  

Aplikace práva EU v České republice

  1. . -- Praha : Ústav státu a práva AV ČR ; Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009.

Počet záznamů: 1