Počet záznamů: 1  

Aplikace práva EU v České republice

  1. Šejvl, Michal, 1974- Aplikace práva EU v České republice : vybrané problémy / Michal Šejvl a kolektiv. -- Praha : Ústav státu a práva AV ČR ; Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. -- (Ediční řada Ústavu státu a práva AV ČR). -- Anglické resumé. -- Anotace: Publikace přináší některé poznatky o působení práva EU na české právo nejen na úrovni legislativy (většinou problémy transpozice směrnic), ale snaží se postihnout i soudní aplikaci ve vybraných oblastech českého právního řádu. Kromě obecných otázek týkajících se aplikace práva EU jakožto praxe a problémů ústavního práva (institucionální problematika, dělba moci, lidská práva, občanství, legitimita) se zabývá působením práva EU v konkrétních oblastech jako je právo obchodních společností, právo ochrany spotřebitele, aplikace společné zemědělské politiky, právní úprava náhrady škody na zdraví a náhrady imateriální újmy a autorské právo. Kniha je určena především právnické veřejnosti zabývající se těmito aktuálními problémy interakce práva EU a práva českého. -- ISBN : 978-80-7380-254-7 Ústav státu a práva AV ČR ; brož.. -- 978-80-7380-254-7 Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk ; brož. *2Ediční řada Ústavu státu a práva AV ČR0 Česká republika * právo Evropské unie * přibližování legislativy * komunitární právo - národní právo

Počet záznamů: 1