Počet záznamů: 1  

Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným

  1. Hejda, Jan, 1955- Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným / Jan Hejda. -- Praha : Linde, 2010. -- (Praktická právnická příručka). -- Anotace: Společnost s ručením omezeným je v českém korporačním právu nejčastěji zakládanou formou obchodní společnosti. Se založením této obchodní společnosti či jiným způsobem nabytí účasti v ní však nezbytně také souvisí úvaha nad možností zániku účasti společníka. Právě tomuto tématu věnuje pozornost autor této práce. Práce obsahuje nezbytný teoretický podklad tématiky a na to navazující praktické dopady stávající právní úpravy. Text je doplněn zejména výběrem závažných souvisejících soudních rozhodnutí. -- ISBN : 978-80-7201-798-0 brož. *2Praktická právnická příručka0 soukromá společnost s ručením omezeným * společník * obchodní právo

Počet záznamů: 1