Počet záznamů: 1  

Majetek státu v platné právní úpravě

  1. Havlan, Petr, 1951- Majetek státu v platné právní úpravě / Petr Havlan a kol. -- 3. aktualiz. a podst. dopl. vyd. -- Praha : Linde, 2010. -- (Praktická právnická příručka). -- Anotace: Zabývá se zásadními otázkami výkonu, resp. vykonavatelů vlastnického práva a jiných majetkových práv státu, pojmem majetek státu, nabýváním majetku státem, hospodařením a tzv. prozatímním hospodařením s majetkem státu, odpovědností za škodu a za dodržování povinností při hospodaření s daným majetkem, jakož i kontrolou tohoto hospodaření. V publikaci došlo k aktualizaci a doplnění některých vzorů úkonů při hospodaření a nakládání s majetkem státu. Kniha obsahuje též aktuální úplné znění zákona o majetku státu a některých dalších souvisejících právních předpisů. -- ISBN : 978-80-7201-796-6 brož. *2Praktická právnická příručka0 veřejný majetek * vlastnictví * učebnice

Počet záznamů: 1