Počet záznamů: 1  

Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti

  1. Potůček, Martin, 1948- Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti / Martin Potůček, Miroslava Mašková a kolektiv. -- Vyd. 1. -- Praha : Karolinum, 2009. -- Anglické resumé. -- Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze. -- Anotace: Publikace identifikuje důležité, empiricky zachytitelné vývojové trendy české společnosti i jejího vnějšího prostředí. Představuje modulární přístup, v němž poznatky o těchto trendech vystupují jako předpoklady uplatnění ostatních prvků prognostického postupu. Rozebírá čtyři důležité globální trendy s dlouhodobým působením - degradace životního prostředí, nezápadní tvář globalizace, globální nerovnost a nová multipolarita. Vnitřní trendy jsou rozděleny do deseti oblastí - důležitých součástí společenského pohybu (na vývojová dynamika práva, ekonomika, politický systém, vzdělávání, inovace, populační vývoj, životní prostředí, suroviny, bezpečnost a hodnoty z hlediska výhledu vývoje v dané oblasti i vztahu ke kritériu kvality a udržitelnosti života. Nabízí také stručnou metaúvahu o aktuální i potenciální sociální,. -- ISBN : 978-80-246-1655-1 brož. Mašková, Miroslava, 1957-. Univerzita Karlova Česká republika * kvalita života * sociální politika * hospodářský růst * trvale udržitelný rozvoj