Počet záznamů: 1  

National testing of pupils in Europe: objectives, organisation and use of results

  1. National National testing of pupils in Europe: objectives, organisation and use of results. -- Brussels : Eurydice, Audiovisual and Culture Executive Agency, c2009. -- Nad názvem: EURYDICE, EACEA-Education, Audiovisual & Culture Executive Agency. -- Anotace: Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků. Cílem této studie je poskytnout komplexní přehled o vývoji, cílech a organizaci celostátních testů v evropských zemích (členské státy EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a přispět k pochopení toho, jak se výsledky testů využívají pro kariéru jednotlivých žáků, na úrovni škol i na úrovni celostátní. Referenčním rokem je školní rok 2008/09, informace se vztahují k úrovním ISCED 1 a 2. Studie obsahuje tři hlavní části (Pupil Assessment in Europe – The Context and Emergence of National Testing; Aims and Organisation of National Testing; Uses and Impact of National Test Results), dále shrnutí hlavních poznatků a přílohu s přehledem situace v jednotlivých zemích v tabulkové formě. Publikace je též vystavena na internetových stránkách EURYDICE v anglické a francouzské verzi. -- ISBN : 978-92-9201-036-2 brož. Education Information Network in the European Community. Education, Audiovisual & Culture Executive Agency Eurydice * Evropa * kvalita výuky * žák * srovnávací studie

Počet záznamů: 1