Počet záznamů: 1  

František Palacký

  1. Štaif, Jiří, 1951- František Palacký : život, dílo, mýtus / Jiří Štaif. -- Vyd. 1. -- Praha : Vyšehrad, 2009. -- (Velké postavy českých dějin ; sv. 12). -- Anotace: Životopis, věnující pozornost stejnou měrou životu, dílu a jeho interpretaci i mýtu – proměnám postavení Palackého v jednotlivých obdobích českých dějin počínaje závěrem 19. století až po současnost. S použitím poznatků psychologie a sociologie zařazuje autor Palackého do kontextu rodící se nové české národní elity, jež přes jistou „obezřetnost“ danou jejím zaměřením i vnější situací dokázala sehrát mimořádně významnou roli v procesu formování české národní identity. Osobnost Františka Palackého vždy byla její důležitou konstitutivní součástí. Závěrečná kapitola monografie „Životnost odkazu a rébus mýtu“ přesahuje rámec vlastního životopisu a přináší pohled na vývoj i proměny české národní identity. -- ISBN : 978-80-7021-981-2 váz. *2Velké postavy českých dějin0 Palacký, František (1798-1876) * životopis * historie * politický život * 19. století * Čechy (země)

Počet záznamů: 1