Počet záznamů: 1  

Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770-1816

  1. Vavák, František Jan, 1741-1816 Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770-1816. Kniha VI-VII (1810-1816), (1810-1816) / [editorka Stanislava Jonášová ; k vydání připravil Martin Kučera]. -- Vyd. 1. -- V Praze : Karolinum, 2009. -- (Prameny k dějinám českého myšlení ; 11). -- Prvních pět svazků Pamětí vydal v letech 1907-1938 církevní historik P. Jindřich Skopec (1873-1940), zbývající dva svazky z období 1810-1816 za protektorátu edičně připravovala Pekařova žačka Stanislava Jonášová-Hájková (1903-1985). Z její pozůstalosti byla revidována a dokončena jejich edice spolu s úvodní studií.. -- Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze. -- ISBN : 978-80-246-1482-3 brož. Jonášová-Hájková, Stanislava, 1903-1985. Kučera, Martin, 1958-. Univerzita Karlova. *2Prameny k dějinám českého myšlení0 Vavák, František Jan (1741-1816) * životopis * Čechy (země) * 1. polovina 19. století * společensko-hospodářské poměry * dějiny