Počet záznamů: 1  

Nejistota a důvěra, aneb, K čemu je modernitě dobrá tradice

  1. Keller, Jan, 1955- Nejistota a důvěra, aneb, K čemu je modernitě dobrá tradice / Jan Keller. -- Vyd. 1. -- Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. -- (Studie ; sv. 54). -- Recenze na: Recenze: O užitečnosti mafie a jiných známostí pro život / Marek Skovajsa. Lidové noviny - Orientace, 9. 5. 2009. -- Anotace: Kniha se zabývá trojicí pojmů, s nimiž pracuje soudobá sociologie. Jde o koncepty sociálních sítí, sociálního kapitálu a důvěry. Autor ukazuje, proč právě tyto kategorie budí dnes tak velkou pozornost. Moderní společnost, pokud chce vůbec fungovat, potřebuje neustále oživovat klíčové prvky téměř již zapomenuté tradice. Sociální sítě, sociální kapitál i důvěra, to vše má sloužit jako náhražka pojištění proti sociálním rizikům. Dochází k tomu v době, kdy selhávají standardní pojistné mechanismy, na kterých spočíval sociální stát. Autor dokládá iluzornost těchto nadějí pomocí materiálů, které jsou výsledkem jeho historických, etnografických a sociálně kriminologických studií. Jsou sociální sítě ohroženy návratem ke klientelismu? Udržujeme přátelství hlavně kvůli byznysu? V čem je sociální kapitál asociální? Jsou bezdomovci sociálními kapitalisty? Jak zní vzorec bezmezné důvěry? V čem jsou naše rituály bez užitku? Proč potřebuje modernita parazitovat na tradici?. -- ISBN : 978-80-7419-002-5 brož. *2Studie0 společenská struktura * sociální stav * protekcionismus * zvyky a tradice

Počet záznamů: 1