Počet záznamů: 1  

Cikánské skupiny a jejich sociální organizace

  1. Cikánské Cikánské skupiny a jejich sociální organizace / Marek Jakoubek, Lenka Budilová (eds.). -- 1. vyd. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. -- (Etnologická řada ; sv. č. 1). -- Část. slovenský text, anglická resumé. -- Anotace: Hlavním tématem je problematika vzájemných vztahů cikánských skupin a jejich vnitřního uspořádání, která je v ciganologických bádáních považována zcela po právu za problematiku klíčovou. Vedle těchto obecných témat se zahrunté studie dále dotýkají také celé řady přilehlých oblastí jako je příbuzenství, rituální nečistota či vůdcovství v cikánských skupinách. Do knihy byly zařazeny studie zabývající se cikánskými skupinami žijícími v rozmanitých částech svět, od Čech a Slovenska, přes Polsko, Maďarsko, Bulharsko a Španělsko, až po Norsko a Kanadu, takže výsledný soubor představuje poměrně reprezentativní vzorek, nabízející možnost komparace výše uvedených témat. Cílem tohoto souboru je pak v daném ohledu mimo jiné také snaha uvést české ciganologické bádání do celosvětového kontextu. -- ISBN : 978-80-7325-178-9 brož. Jakoubek, Marek, 1975-. Jakoubková Budilová, Lenka, 1980-. *2Etnologická řada0 Rom * společensko-kulturní skupina

Počet záznamů: 1