Počet záznamů: 1  

Zákon o nabídkách převzetí

  1. Havel, Bohumil, 1975- Zákon o nabídkách převzetí : komentář / Bohumil Havel, Vlastimil Pihera. -- Vyd. 1. -- Praha : C. H. Beck, 2009. -- (Beckovy texty zákonů s komentářem). -- Část. anglický text. -- Anotace: Publikace je zaměřena především na praktické otázky týkající se aplikace nové právní úpravy nabídek převzetí a v souladu s tímto zaměřením je určena především pro praktikující veřejnost. Zvláštní pozornost je věnována problematice vzniku nabídkové povinnosti (včetně vzniku nabídkové povinnosti v rámci skupin spolupracujících osob), která patří v tuzemské praxi k nejčastěji diskutovaným otázkám. Autoři reflektují též stávající výkladovou a aplikační praxi České národní banky. -- ISBN : 978-80-7400-051-5 brož. Pihera, Vlastimil, 1976-. *2Beckovy texty zákonů s komentářem0 nabídka na převzetí firmy * legislativa * komentář k zákonu * Česká republika

Počet záznamů: 1