Počet záznamů: 1  

Obchodní zákoník a předpisy související 2009

  1. Obchodní Obchodní zákoník a předpisy související 2009 : insolvenční zákon, vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku, obchodní věstník, výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle OBČZ, zákon o státním podniku, občanský soudní řád (výňatky), zákon o insolvenčních správcích. -- 8. aktualiz. vyd. -- Olomouc : ANAG, 2009. -- (Právo). -- ISBN : 978-80-7263-502-3 brož. *2Právo0 obchodní právo * solventnost * veřejné vlastnictví * obchodní rejstřík * legislativa * Česká republika

Počet záznamů: 1