Počet záznamů: 1  

Učebnice evropské integrace

  1. König, Petr, 1977- Učebnice evropské integrace / Petr König, Lubor Lacina, Jan Přenosil. -- 2., aktualiz. vyd. -- Brno : Barrister & Principal, 2008. -- (Studium). -- Obsahuje: CD s vícejazyčnými právními dokumenty, včetně vybraných rozsudků Evropského soudního dvora, ale též s mnoha mezinárodními smlouvami, strategickými dokumenty a studiemi, na něž se autoři v knize odvolávají. -- Anotace: Publikace provádí spektrem témat od počátků a motivů evropské integrace až po její dnešní podobu a nástin možného budoucího vývoje. Jednotlivé politiky, instituce, ale i legislativa Evropské unie jsou vysvětleny a přiblíženy na velkém množství konkrétních příkladů, které spolu s jednoduchým jazykem přispívají ke čtivosti a pochopitelnosti vysvětlovaných témat. -- ISBN : 978-80-7364-044-6 brož. Lacina, Lubor, 1969-. Přenosil, Jan, 1977-. *2Studium0 evropská integrace * evropská spolupráce * politika spolupráce

Počet záznamů: 1