Počet záznamů: 1  

Romové a cikáni - neznámí i známí

  1. Romové Romové a cikáni - neznámí i známí : interdisciplinární pohled / editoři Marek Jakoubek a Lenka Budilová. -- 1. vyd. -- Voznice : LEDA, 2008. -- Část. slovenský text, anglická resumé. -- Anotace: Tématem sborníku je romská problematika v širokém záběru. Vedle prací antropologických jsou zde i studie z per sociologů, etnologů, historiků, lingvistů, romistů, demografů či politologů, a to jak zahraničních, tak tuzemských. Tematicky se tedy sborník dotýká celé řady oblastí: od romské identity a etnicity, přes výuku romského jazyka či otázky velikosti romské populace a jejího růstu v budoucnosti, až po problematiku soužití romské menšiny s majoritní společností v multikulturní perspektivě. -- ISBN : 978-80-7335-119-9 brož. Jakoubek, Marek, 1975-. Jakoubková Budilová, Lenka, 1980- Rom * kulturní identita * společensko-kulturní skupina

Počet záznamů: 1