Počet záznamů: 1  

Utajený svědek a zvláštní ochrana svědka

  1. Marini, Michael Utajený svědek a zvláštní ochrana svědka / Michal Marini. -- Praha : Linde, 2008. -- Anglické resumé. -- Anotace: Publikace je prvním komplexním zpracováním problematiky institutu utajeného svědka a zvláštní ochrany svědka v trestním řízení. Dílo podrobně popisuje a hodnotí nejen současnou právní úpravu daného tématu, ale také historický vývoj obou institutů, neboť bez náležité znalosti jejich historického vývoje lze jen stěží proniknout do této složité problematiky. Publikace je obohacena o přehled judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu a dále také o judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. -- ISBN : 978-80-7201-732-4 brož. důvěrná informace * výslech svědka * právní pomoc * soudní řízení * organizovaný zločin * zákon * Česká republika

Počet záznamů: 1