Počet záznamů: 1  

Jak se jedná s demokraty

  1. Brown, Martin David Jak se jedná s demokraty : britské ministerstvo zahraničí a československá emigrace ve Velké Británii, 1939-1945 / Martin David Brown ; [z anglického originálu ... přeložili Lubomír Kotačka, Hana Řeháková a Květa Macáková]. -- Vyd. 1. -- Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2008. -- Recenze orig. vyd.: Brandes, D. "M. D. Brown, Dealing with Democrats. The British Foreign Office and the Czechoslovak Emigres in Great Britain, 1939 to 1945." HISTORISCHE ZEITSCHRIFT. 286. 3 (2008): 804. -- Anotace: Pohled z britské strany na exilovou československou vládu pod vedením Edvarda Beneše, oproštěný od mýtů vzniklých během studené války. Vychází z rekonstrukce událostí bez předsudků, s pochopením pro tehdejší zájmy obou stran. Benešovy třenice o zrušení Mnichova, kolize jeho požadavků se zájmy Poláků a antifašistického sudetského exilu. Prestiž domácího odboje před a po atentátu na Heydricha. Odsun ze Sudet (Britové na Benešovy plány přistoupili a ještě je sami radikalizovali). Konec britské “splendid isolation” a jeho vliv na další dějiny dvacátého století. Brownova studie je ojedinělým dílem současné historiografie, hluboce zasvěceným pohledem na české moderní dějiny “zvenku". -- ISBN : 978-80-7306-368-9 Pavel Dobrovský - Beta ; váz.. -- 978-80-7291-198-1 : Jiří Ševčík ; váz. Kotačka, Lubomír. Řeháková, Hana. Macáková, Květa Československo * Spojené království * druhá světová válka * emigrace * exilová vláda * zahraniční politika * Beneš, Edvard (1884-1948)

Počet záznamů: 1