Počet záznamů: 1  

Výkladový slovník řízení lidských zdrojů

  1. Urban, Jan, 1953- Výkladový slovník řízení lidských zdrojů : s anglickými ekvivalenty / Jan Urban. -- Vyd. 1. -- Praha : ASPI, 2004. -- (Lidské zdroje). -- Anotace: Cílem slovníku je sloužit nejen jako nástroj k ověření významu termínů, které moderní personální řízení využívá, ale i jako příručka a zdroj inspirace pro praktický výkon personálních funkcí v organizacích. Zahrnuje termíny koncepční i praktické, vedle termínů vlastního personálního řízení i pojmy z oblastí psychologie práce, teorie řízení a organizace a českého pracovního práva. -- ISBN : 80-7357-019-X brož. *2Lidské zdroje0 personální oddělení * psychologie práce * slovník * čeština * angličtina