Počet záznamů: 1  

Důstojná práce v ČR?

  1. Soukup, Tomáš Důstojná práce v ČR? : národní zpráva pro ILO / zpráva byla vypracována výzkumným týmem VÚPSV pod vedením Tomáše Soukupa. -- 1. vyd. -- Praha : VÚPSV, 2008. -- Anglické resumé. -- Anotace: Zpráva charakterizuje situaci a vývoj v jednotlivých oblastech konceptu důstojné práce v ČR od roku 1995. Spolu s dalšími národními zprávami (z 19 států) tvoří podkladový materiál pro Evropské regionální setkání, které pořádá Mezinárodní organizace práce (ILO) jednou za 4 roky. Zpráva představuje unikátní přehled vývoje v 11 tematických oblastech. Vedle charakteristiky situace a nastínění vývoje si všímá vazeb mezi jednotlivými pracovními podmínkami, dopadů přijatých opatření a definuje úzká místa. -- ISBN : 978-80-7416-005-9 brož. práce * pracovní podmínky * politika zaměstnanosti * mzda * pracovní doba * organizace práce * zdravotní politika * profesní příprava * sociální zabezpečení

Počet záznamů: 1