Počet záznamů: 1  

Zákon o ochranných známkách

  1. Horáček, Roman, 1966- Zákon o ochranných známkách ; Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení ; Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví : komentář / Roman Horáček a kolektiv. -- 2., podst. dopl. vyd. -- V Praze : C. H. Beck, 2008. -- (Beckovy texty zákonů s komentářem). -- ISBN : 978-820-7400-058-4 brož. *2Beckovy texty zákonů s komentářem0 legislativa * komentář k zákonu * Česká republika * značka * označení původu * právo Evropské unie * průmyslové vlastnictví