Počet záznamů: 1  

The United Nations disarmament yearbook

  1. United Nations Department for disarmament affairs The United Nations disarmament yearbook. Volume 31, 2006 / Department for Disarmament Affairs. -- New York : United Nations, 2007. -- V knihovně od r. 1979. -- ISBN : 978-92-1-142257-3. dohoda SALT * jaderná zbraň * zneškodňování zbraní * kontrola zbrojení * mezinárodní bezpečnost * mezinárodní nástroj * Organizace spojených národů * odzbrojení * zbraň hromadného ničení

Počet záznamů: 1