Počet záznamů: 1  

Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích

  1. Archiv Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Díl XXII., Řády selské a instrukce hospodářské 1350-1626 / redaktor Josef Kalousek. -- V Praze : Domestikální fond království Českého : Bursík & Kohout [distributor], 1905. -- (Dr. Ed. Grégr a syn). -- Přehled obsahu všech dosavad vyšlých 23 dílův ... Archivu Českého, s.iii-vi. -- Část. německý a latinský text. -- Vydavatel: Kommise k tomu zřízená při Královské české společnosti nauk. -- ISBN : váz. Kalousek, Josef, 1838-1915. Královská česká společnost nauk Čechy (země) * dějiny * dokument * středověk * novověk * hospodářství * agrární sektor

Počet záznamů: 1