Počet záznamů: 1  

Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích

  1. Archiv Archiv český, čili, Staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Díl XXVI., Zprávy o statcích a přech venkovských z archivu města Prahy. A-K / redaktor Josef Kalousek ; vydal Josef Teige. -- V Praze : Domestikální fond království Českého : Bursík & Kohout [distributor], 1909. -- (Dr. Ed. Grégr a syn). -- Přehled obsahu všech dosavad vyšlých 26 dílův ... Archivu Českého, s.iii-vi. -- Část. latinský text. -- Pokračování této sbírky v díle XXVIII Archivu českého. -- Vydavatel: Komise k tomu zřízená při Královské české společnosti nauk. -- ISBN : váz. Kalousek, Josef, 1838-1915. Teige, Josef, 1862-1921. Královská česká společnost nauk Čechy (země) * dějiny * dokument * 16. století * středověk

Počet záznamů: 1