Počet záznamů: 1  

Hnědouhelná pánev v severozápadních Čechách

  1. Hnědouhelná Hnědouhelná pánev v severozápadních Čechách [kartografický dokument] : m.: 1:25.000. I. Braunkohlenbecken in Nordwestböhmen : m.: 1:25.000. I. -- Měřítko 1:25 000. -- Praha : Hornicko-hutnické nakladatelství "Prometheus", 1928. -- Souběžný německý název a text. -- Vydáno s podporou Uhelné rady--Údaj z tit. l. -- ISBN : složeno. těžba uhlí * hnědé uhlí * těžební průmysl * Československo * atlas