Počet záznamů: 1  

Regionální strany, stranické systémy a teritoriálně politický pluralismus

  1. Strmiska, Maxmilián, 1961- Regionální strany, stranické systémy a teritoriálně politický pluralismus : pojetí a typologie evropských regionálních stran a regionálních stranických soustav / Maxmilián Strmiska. -- Vyd. 1. -- Brno : Mgr. Anton Pasienka - AP, 2005. -- Anglické resumé. -- ISBN : 80-902652-5-1 brož. regionalistická strana * systém mnoha politických stran * evropský region * resumé

Počet záznamů: 1