Počet záznamů: 1  

Ustanovení předpisu R.[églement] I.[nternational des] V.[éhicules] o nakládání vozů do cizozemska <Die> Bestimmungen der Vorschrift R. J. V. über die Verlandung von Wagen ins Ausland

  1. Macháček, Jan Ustanovení předpisu R.[églement] I.[nternational des] V.[éhicules] o nakládání vozů do cizozemska Bestimmungen der Vorschrift R. J. V. über die Verlandung von Wagen ins Ausland / zpracovali J. Macháček a R. Honěk. -- V Košicích : J. Macháček : R. Honěk, [1926]. -- (Slovenská knihtiskárna). -- Německý název a text tištěn zvratmo. Honěk, R nákladní doprava * železniční doprava * mezinárodní úmluva * náklad

Počet záznamů: 1