Počet záznamů: 1  

Přednášky o Kantově politické filosofii

  1. Arendt, Hannah, 1906-1975 Přednášky o Kantově politické filosofii / Hannah Arendtová ; vydal a interpretačním esejem opatřil Ronald Biener [sic] ; [z anglického originálu ... přeložili Vít Pokorný a Martin Ritter]. -- Vyd. 1. -- Praha : OIKOYMENH, 2002. -- (Oikúmené). -- Seznam zkratek. -- Ediční poznámka. -- Editor a autor eseje v tiráži a v předmluvě uveden správně: Ronald Beiner. -- ISBN : 80-7298-058-0 brož. Beiner, Ronald, 1953-. Pokorný, Vít. Ritter, Martin, 1977-. *2Oikúmené0 Arendtová, Hannah (1906-1975) * Kant, Immanuel (1724-1804) * politická filozofie * politologie

Počet záznamů: 1