Počet záznamů: 1  

Berní rula

  1. Červený, Václav Berní rula : generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651. I. svazek, A-L / sestavili Václav Červený & Jarmila Červená. -- 1. vyd. -- Praha : Libri, 2003. -- Terminologický slovník. -- Seznam zkratek. -- Anotace: Vydání základních údajů z berní ruly. Údaje jsou řazeny abecedně podle příjmení a doplněny (tam, kde se nezachovala) o údaje ze staršího soupisu poddaných či urbářů. Dílo ocení nejen historici, archiváři, genealogové či sociologové, ale i jazykovědci a všichni, kdo se zajímají o naši minulost a vlastní kořeny. Dílo dělené do dvou svazků obsahuje na 183 000 řádkových položek, které zahrnují příjmení, jméno, odkaz na pramen, obec, okres, panství a povolání, případně poznámku. -- ISBN : 80-7277-058-6 váz. Červená, Jarmila vybírání daní * 17. století * Čechy (země) * seznam * daň * daňový poplatník * daňové právo * vybírání daní * hospodářství * hospodářský zeměpis * venkovské obyvatelstvo * evidence obyvatelstva * katastr nemovitostí * nemovitý majetek

Počet záznamů: 1