Počet záznamů: 1  

Soudobé dějiny

  1. Soudobé Soudobé dějiny. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993-. -- Archivuje se 20 let. -- Anotace: Odborný historický časopis o dějinách 20. století se zaměřením na témata spjatá s existencí Československa v širokém mezinárodním kontextu. Přináší výhradně původní autorské příspěvky, přičemž důraz je kladen na primární historický výzkum. Usiluje o celkovou otevřenost tematickou, metodologickou, oborovou i žánrovou. -- ISSN : 1210-7050. dějiny * 20. století